Google Classroom

Oddziały przedszkolne
Logowanie

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Odkrywaj książki...


Postępowanie z dzieckiem chorym na cukrzycę

DOKUMENTY do pobrania:


  • PROCEDURA postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej - Images: pdf.gif pobierz...
  • PROCEDURA postępowania z dzieckiem z cukrzycą dla nauczyciela  - Images: pdf.gif pobierz...

 

 PROCEDURA
postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę
w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej

Zadania rodzica:


Rodzic powinien przedłożyć szkole następujące informacje i dokumenty:

1. Zlecenie lekarskie na podanie leków.

2. Zaświadczenie lekarskie.

3. Upoważnienie (pisemne) rodziców/opiekunów dziecka dla dyrektora placówki do podejmowania wymienionych wyżej działań.

oraz:

4. Udzielić pisemnej informacji na temat rodzaju stosowanej insulinoterapii, używanych preparatów insulinowych oraz stosowanych dodatkowych węglowodanów szybkowchłanialnych  w przypadku hipoglikemii (niedocukrzenia).

5. Udzielić pisemnej informacji dotyczącej posiłków w szkole.

6. Dostarczyć informacji na temat postępowania w przypadku podjęcia wysiłku fizycznego.

7. Dostarczyć pisemnej informacji na temat zalecanych wartości glikemii przed posiłkiem, przed i w trakcie wysiłku fizycznego.

8. Poinformować o bolusach korekcyjnych.

9. Udzielić informacji na temat ewentualnie występujących współistniejących chorób.

10. Zapewnić szkole wyposażenia niezbędnego do prawidłowej opieki (glukometr, pen, glukagon, odpowiednie napoje, jeśli możliwe, to telefon komórkowy dla dziecka, odpowiednie środki stosowane w przypadku niskich cukrów itp.)

11. Dostarczyć numery telefonów rodziców, Poradni Diabetologicznej oraz lekarza prowadzącego.


Zadania szkoły i nauczyciela:

1. Zrozumienie potrzeb dziecka wynikających z choroby oraz pomoc w ich zaspokajaniu.

2. Udział nauczycieli w szkoleniach na temat cukrzycy.

3. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, akceptacji oraz tolerancji, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

4. Natychmiastowe udzielenie pomocy w przypadku ciężkiej hipoglikemii.

5. Pozwolenie dziecku na wypicie soku lub spożycie przekąski traktowanej jako dodatkowe węglowodany niezbędne w przypadku wystąpienie hipoglikemii (niedocukrzenia).

6. Zapewnienie dziecku możliwości natychmiastowego zbadania poziomu cukru w sytuacji, gdy zgłasza ono złe samopoczucie.

7. Zapewnienie (w miarę możliwości) odpowiednich i dyskretnych warunków do badania poziomu cukru i podania insuliny penem.

8. Zapewnienie dziecku odpowiedniego miejsca do przechowywania wszelkich środków i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia cukrzycy.

9. Umożliwienie dziecku korzystania z toalety w każdym czasie i w każdej sytuacji.

10. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka. Konieczne jest informowanie rodziców z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w planie pracy szkoły wpływających na zmianę czasu spożywania posiłków, planowanych wyjściach poza szkołę, wycieczkach oraz o zajęciach wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego.

11. Umożliwienie kontaktu z personelem medycznym na życzenie dziecka oraz natychmiastowego kontaktu z rodzicem, gdy zachodzi taka potrzeba.

12. Umożliwienie dziecku nadrobienia zaległości partii materiału spowodowanych wizytą w Poradni Diabetologicznej, złym samopoczuciem  oraz przesunięcie terminu pisania wszelkich sprawdzianów, gdy poziom cukru dziecka jest zbyt niski lub zbyt wysoki.

13. Zapewnienie dziecku przynajmniej jednej kompetentnej osoby (zadanie dyrektora szkoły) wspierającej dziecko w sytuacjach związanych ze spożyciem posiłku, na wycieczkach, zajęciach ruchowych, pozalekcyjnych oraz w sytuacjach, gdy cukry odbiegają od normy.

Zadania dziecka chorego:


1. Umiejętność zbadania glikemii, podania insuliny samodzielnie lub pod nadzorem.

2. Umiejętność kontaktu z rodzicem w przypadku sytuacji wymagających interwencji rodzica.

3. Nadrobienie zaległości w nauce powstałych w wyniku absencji i złego samopoczucia oraz wizyt u lekarza.

4. Informowanie nauczycieli o konieczności wykonania czynności uzależnionych od typu zajęć, posiłku oraz poziomu cukru.

PRAWA DZIECKA W SZKOLE

Dziecko z cukrzycą w szkole ma prawo i musi mieć możliwość do:

1. Pomiaru poziomu cukru, tak często, jak wymaga tego jego samopoczucie, konieczność spożycia posiłku oraz w sytuacjach związanych z nadmiernym ruchem.

2. Wstrzyknięcia insuliny w razie potrzeby.

3. Podniesienia wartości glikemii do bezpiecznego poziomu poprzez dostarczenie organizmowi w razie potrzeby odpowiedniej ilości węglowodanów, glukozy, glukagonu.

4. Nieograniczonego dostępu do wody i łazienki.

5. Spożycia w odpowiedniej porze śniadania/obiadu (musi mieć wystarczający czas na spożycie całego zaplanowanego posiłku).

6. Pełnego uczestniczenia w wychowaniu fizycznym (sali gimnastycznej)
i innych zajęciach pozalekcyjnych, w tym w wycieczkach.


Język...

Obiady szkolne
LUTY 2018
uczeń - 39zł
pracownik - 94,25zł
Programy
Bierzemy udział
w ogólnopolskich programach.

V edycji programu.


Nasze sukcesyKrajowy Certyfikat
Szkoły Promującej Zdrowie


Tytuł Szkoły
Przyjaznej Dziecku z Cukrzycą
Ciekawe strony
Znajdź nas
BIP szkoły
Projekt: Witold Muszynski - www