:::::: aktualności...:::::::

Dziękujemy

za odwiedziny


 

 

12 luty 2006 r.

III Konkurs o Papieżu Janie Pawle II

 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej zaprasza do udziału w III Konkursie o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem:

„RODZINA WSPÓLNOTĄ MIŁOŚCI I ŻYCIA”.

Finał konkursu odbędzie się 18 maja 2006 r. w dniu Święta Patrona.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu nauczycieli języka polskiego, katechezy i plastyki.


Regulamin do pobrania w postaci pliku:         lub     

 


 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej

ogłasza

III Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem:

 „RODZINA WSPÓLNOTĄ MIŁOŚCI I ŻYCIA”

 pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Łęczyńskiego

i Burmistrza Miasta Łęcznej.

  

 • Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego i szkół zaprzyjaźnionych z województwa lubelskiego noszących imię Ojca Świętego.  Uroczyste podsumowanie konkursu obędzie się 18 maja 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6..

 • Kategorie:

      Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: wiedzy, recytacji, plastyki

 • Cele :

-   integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania Papieża Jana Pawła II;

-   rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości;

-   rozwijanie zainteresowań literackich, historyczno - teologicznych i plastycznych uczniów inspirowanych życiem i działalnością Papieża Jana Pawła II;

-   promowanie młodych talentów.

     .   Treść :

         Konkurs poprzez hasło Rodzina wspólnotą miłości i życia podkreśla   wartość rodziny we współczesnym świecie oraz wychowuje dzieci i  młodzież w duchu postaw prorodzinnych.

 

 REGULAMIN KONKURSU

 I KATEGORIA – KONKURS WIEDZY 


 

 1. Konkurs wiedzy skierowany jest do uczniów klas III-VI szkoły podstawowej.

 2. Każda placówka typuje od jednego do trzech uczestników wyłonionych drogą eliminacji szkolnych.

 3. Finał konkursu odbędzie się 18 V 2006 r. w godz. 900- 1400 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej.

 4. Uczniowie podzieleni na dwie kategorie wiekowe III-IV i V-VI otrzymają test z zadaniami do rozwiązania sprawdzający znajomość następujących zagadnień:

 • biografia Papieża (zwłaszcza okres dzieciństwa, np.: sytuacja rodzinna, informacje o najbliższych – rodzicach, rodzeństwie);

 • Wadowice jako miasto rodzinne Papieża (najważniejsze miejsca, zabytki, związek Jana Pawła II z Wadowicami);

 • nasz Patron o rodzinie (problemy zawarte w książkach i publikacjach).

 1. Test składający się z zadań różnego typu uczniowie będą rozwiązywać  indywidualnie. Zostanie on opracowany przez powołaną komisję w oparciu o     podaną poniżej bibliografię.

 2. Czas trwania testu: 60 min.

 3. Zgłoszenia potwierdzające udział w turnieju wiedzy należy przesłać do 15 IV 2006 r.  na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej; ul. Jaśminowa 6; 21-010 Łęczna z dopiskiem: "III Konkurs o Papieżu Janie Pawle II".

 

 Literatura podstawowa:

1. Ks. Mieczysław Maliński, Przyjaciel Ludzi, Wrocław 2002.

2. Joanna Krzyżanek, Jan Paweł II, czyli jak Karolek został papieżem, Sandomierz 2005.

3. Ks. Mieczysław Maliński, Polski Papież. Karol Wojtyła, Kraków 1999, t. I, ss. 35-52.

 

Literatura uzupełniająca:

1. Paweł Zuchniewicz, Papież rodzin, Kraków 2002.

 

 

II KATEGORIA - KONKURS RECYTATORSKI


  

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.

 2. Każda szkoła może wytypować do trzech uczestników wyłonionych drogą eliminacji szkolnych.

 3. Konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej  w dniu  18 V 2006 r. w godzinach 900 - 1400.

 4. Każdy uczestnik konkursu powinien przygotować do recytacji jeden utwór do wyboru: wiersz albo fragment prozy autorstwa Karola Wojtyły bądź dowolnie wybranego autora, tematyką nawiązujący do hasła konkursu.

 5. Czas recytacji utworu przez jednego uczestnika nie może być dłuższy niż 5 minut.

 6. Istnieje możliwość wykorzystania podkładu muzycznego.

 7. Do dnia 15 IV 2006 r. należy przesłać kartę zgłoszenia na adres Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej z dopiskiem na kopercie III Konkurs o Papieżu Janie Pawle II.

  

III KATEGORIA - KONKURS PLASTYCZNY


 

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej.

 2. Prace powinny być wykonane następującą techniką: grafika – (wymiar dowolny), malarstwo, rysunek, collage, wydzieranka, wyklejanka.

 3. Liczba i wymiar prac: 1 praca jednego autora o wymiarach nie większych niż A3. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i zawierać informacje: imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.

 1. Prace zbiorowe i zniszczone nie będą brane pod uwagę.

 2. Prace należy składać w terminie do 15 kwietnia 2006 r. na adres: Szkoła Podstawowa Nr 4; ul. Jaśminowa 6; 21 – 010 Łęczna; z załączoną kartą zgłoszenia oraz z dopiskiem  III Konkurs o Papieżu Janie Pawle II.

 3. Komisja powołana przez organizatorów konkursu zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę, przyznaniu nagród.

 4. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: kl. I – III i kl. IV-VI

 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wernisażu nastąpi w dniu 18 maja 2006 r. o godzinie 1200.

 3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie przesyłek, zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 4. Nagrodzone i wyróżnione prace pozostają do dyspozycji organizatorów, natomiast pozostałe prace można odebrać w terminie 30 dni po zamknięciu wystawy.

 

ADRES SZKOŁY : Szkoła Podstawowa nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi 

                                     im. Papieża Jana Pawła II; ul. Jaśminowa 6;

                                    21-010 Łęczna;  tel./fax. (0-81) 462-70-03.

Informacje dodatkowe:

.        Uczestnicy konkursu w jednej kategorii nie są zobowiązani do wzięcia udziału w pozostałych kategoriach.

.        Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody.

.        Decyzje jury są ostateczne.

.        Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i nie zwracają kosztów przesyłki.

.        Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 081 462-70-03 wew. 13

 W imieniu zespołu organizacyjnego:

Marzena Winiarska – pedagog szkolny

 

Strona główna:.

..........................

Historia szkoły :.

..........................

Patron szkoły :.

..........................

Symbole szkoły :.

.........................

Wydarzenia :.

..........................

Dyrekcja :.

..........................

Nauczyciele :.

..........................

Uczniowie :.

..........................

Administracja :.

..........................

Rada Rodziców :.

..........................

Samorząd :.

..........................

Gazetka :.

..........................

Osiągnięcia :.

..........................

Sport :.

..........................

Kontakt :.

..........................

Webmaster:.

..........................

Nasze miasto:.


Księga gości:.

Dopisywanie:.

 Przeglądanie:.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona zoptymalizowana dla przeglądarek IE 5.5 i nowszych oraz rozdzielczości 800x600, 1024x768.