:::::: samorząd... :::::::

Dziękujemy za odwiedziny


 

::Samorząd Szkolny::

:::          

   Samorząd Uczniowski funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 4 od momentu jej powstania. Głównymi celami działalności tej organizacji są: czuwanie nad pełną realizacją uprawnień uczniowskich, inspirowanie i organizowanie form życia kulturalnego w środowisku szkolnym oraz współudział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w planowaniu pracy naszej placówki.

    Członkowie SU pracują w czterech sekcjach: kulturalnej, higienicznej, redakcyjnej i gospodarczej. Korzystając z przysługujących im praw, aktywnie uczestniczą w redagowaniu gazetki szkolnej SP„OKO” oraz w organizowaniu imprez i konkursów. Z ich inicjatywy powstał Szkolny Klub Europejski. Do stałych działań SU należy udział w akcjach charytatywnych: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Mikołaj o Tobie nie zapomni”, czy też kolejnych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto też odnotować stałą współpracę z fundacjami: „Pomóż i Ty”, „LIVER – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”, „Wszystko dla dziecka”, czego dowodem są liczne podziękowania za okazaną pomoc.

   Działalność SU stymulowana jest przez opiekunów wybieranych w drodze demokratycznych wyborów. Byli nimi kolejno: p. Elżbieta Kucharczyk, p. Zofia Górka, p. Barbara Woźnica, p. Małgorzata Gomółka, p. Janina Gruszczyńska, p. Wiesława Grzegorczyk, p. Anna Widomska, p. Waldemar Jabłoniec, p. Bogumiła Błaziak i p. Jolanta Nikiel.

   Do przyszłej pracy w tej organizacji przygotowuje uczniów klas I – III Mały Samorząd Uczniowski. Opiekę nad nim  sprawuje pani  Marzena Florek.

 

:: Samorząd Szkolny ::

:::

Rok szkolny 2004/2005

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Klaudia Radko kl. V a przewodnicząca
Sara Wilk kl. V e z -ca przewodniczącej
Monika Szymczyk kl. V e - sekretarz
Kasia Stec kl. IV d - skarbnik
Kasia Krajewska kl. IV a - członek
Paweł Fiedeń kl. VI b - członek
Piotr Rembiesa kl. VI b - członek
Sekcje SU:
Sekcja naukowa
Monika Szymczyk V e
Mateusz Skoczylas VIc
Sara Wilk V e
Inga Brzozowska V e
Justyna Grabowska VI h
Justyna Karwacka VI h
Karolina Urbaś VI h
Dominik Ruśniak VI b
Sekcja higieniczno-gospodarcza
Klaudia Radko V a
Sylwia Krakowiak V a
Marcin Oszust V a
Ania Guszała VI h
Paweł Pisarczyk IV d
Mateusz Pogonowski IV d
Olga Rybak VI h
Sekcja kulturalno-oświatowa
Małgorzata Bakiera VI c
Ewelina Lis VI c
Katarzyna Jankowska V i
Weronika Łepak IV e
Michał Basiakowski V g
Piotr Rembiesa VI b
Paweł  Fiedeń  VI b
Jakub Szałek V a
Sekcja Dekoracyjna
Magda Pisarczyk V d
Karolina Polakowska V d
Żenata Pasieczna V b
Justyna Lisowska V b
Adrian Jaszczuk VI c
 Sebastian Kalaczyński VI c
 

 

Strona główna:.

..........................

Historia szkoły :.

..........................

Patron szkoły :.

..........................

Symbole szkoły :.

.........................

Wydarzenia :.

..........................

Dyrekcja :.

..........................

Nauczyciele :.

..........................

Uczniowie :.

..........................

Administracja :.

..........................

Rada Rodziców :.

..........................

Samorząd :.

..........................

Gazetka :.

..........................

Osiągnięcia :.

..........................

Sport :.

..........................

Kontakt :.

..........................

Webmaster:.

..........................

Nasze miasto:.


Księga gości:.

Dopisywanie:.

 Przeglądanie:.

..........................

Liczba odwiedzin:.

 

czytaj

 

..........................

 

Zapraszamy

ponownie

 

Strona zoptymalizowana dla przeglądarek IE 5.5 i nowszych oraz rozdzielczości 800x600, 1024x768.