::::: patron... ::::::::::::::

Dziękujemy za odwiedziny


 

:: Patron szkoły ::

:::                                                                                 

   Ważnym wydarzeniem w historii każdej szkoły jest uroczystość nadania jej imienia. Poprzedzają ją długie przygotowania, w tym działania związane z wyborem patrona szkoły. Młodzież, rodzice i nauczyciele naszej placówki szukali wśród wybitnych Polaków osoby, która odzwierciedlałaby szczytne idee i stanowiłaby wzór dla wszystkich uczniów. Wspólnie wybraliśmy postać Jana Pawła II - człowieka wielkiej wiary i zaufania Bogu. Nasz patron obdarzony jest wieloma talentami oraz uzdolnieniami. Cechuje go wielka pokora. Mimo podeszłego wieku świetnie rozumie problemy młodego pokolenia i umie wskazać mu te wartości, dla których warto poświęcić życie.

W 1997 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Papieża Jana Pawła II. Decyzja ta zapoczątkowała szereg inicjatyw przygotowujących uroczystość nadania szkole imienia, które prezentuje „Kalendarium” opublikowane na łamach szkolnej gazetki SP„OKO”.

1997/1998
- Wysłanie do Jana Pawła II listu z prośbą, by zgodził się zostać patronem naszej szkoły. Dołączenie do niego albumu „Szkoła w obiektywie”, życzeń świątecznych i kasety z nagraniem kolęd w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego.
-  Otrzymanie błogosławieństwa Ojca Świętego.
-  Akceptacja wyboru patrona przez arcybiskupa
  J.   Życińskiego.
- Rozstrzyganie konkursu „Pragnę, aby Jan Paweł II  był patronem naszej szkoły dlatego, że...”
 - Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły.
1998/1999
  - Udział uczniów klas I – VIII w diecezjalnym konkursie plastycznym pt. „Mój Papież” oraz diecezjalnym konkursie wiedzy o Papieżu.
  - Zorganizowanie szkolnych konkursów wiedzy o życiu i działalności apostolskiej Jana Pawła II.
  - Przygotowanie uroczystego apelu dla uczniów  oraz ich rodziców „Papież spraw ludzkich”.
  -Prezentacja zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych związanych z postacią patrona.
- Przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy list do Ojca Świętego. Wysłanie pięciu najciekawszych prac do Watykanu.
- Inscenizacja dla uczniów  pt. „Twój, mój, nasz – Jan Paweł II”.
- Rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły – I miejsce zajęła Katarzyna Wątroba.
- Wyjazd delegacji uczniów wraz z nauczycielami na spotkanie z Ojcem Świętym w Siedlcach.
- Przygotowanie konkursu na najładniejszy wiersz o patronie pt. „Kwiatki dla Papieża”.
 1999/2000
-  Opracowanie pierwszego projektu sztandaru.
- Mottem naszej szkoły stają się słowa Jana Pawła II: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.
- Od I marca 2000 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej nosi imię Papieża Jana Pawła II.

 

 

:: Patron szkoły ::

:::

 Obchody Dnia Patrona


  Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii naszej szkoły stała się uroczystość nadania jej imienia. Poprzedziły ją długie przygotowania, zwłaszcza działania związane z wyborem Patrona.
Młodzież, rodzice i nauczyciele naszej placówki szukali wśród wybitnych Polaków osoby, która odzwierciedlałaby szczytne idee i stanowiłaby wzór dla wszystkich uczniów. Wspólnie wybraliśmy postać Jana Pawła II. Jego nauczanie, a przede wszystkim świadectwo życia, uczą jak kochać Boga
i drugiego człowieka, jak nieść otuchę i pomoc innym, jak być dobrym każdego dnia we wszystkich przejawach życia. To on jest naszym drogowskazem, mądrym nauczycielem wartości, prawdy, braterstwa.
Uroczystość nadania szkole imienia połączona z przekazaniem sztandaru odbyła się w 2001 roku. Od tej pory 18 maja, tj. w dniu urodzin Jana Pawła II, uroczyście obchodzimy Dzień Patrona. W przebieg obchodów tego święta zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Uświetnia go swą obecnością wielu zaproszonych gości, przedstawicieli władz kościelnych, powiatowych, miejskich, a także reprezentantów zaprzyjaźnionych szkół i instytucji.
Tego dnia wychowawcy wraz z uczniami organizują zajęcia wychowawcze związane z osobą Ojca Świętego. Podjęte działania nawiązują do hasła Dnia Patrona.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele biorą udział w uroczystej Liturgii sprawowanej w intencji społeczności szkolnej „czwórki”. Bezpośrednio uczestniczą w Eucharystii poprzez śpiewy, czytania, modlitwy wiernych, procesję z darami i uwielbienie. Obecny jest poczet sztandarowy naszej szkoły. We mszy świętej odprawianej w kościele pod wezwaniem św. Barbary uczestniczą też rodzice i zaproszeni goście.
O godz. 12.00 cała społeczność SP nr 4 gromadzi się w hali widowiskowo-sportowej, aby wspólnie odmówić modlitwę Anioł Pański.
Następnym punktem obchodów było uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu o Janie Pawle II. Jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego i zaprzyjaźnionych placówek z województwa lubelskiego, które noszą imię Ojca Świętego. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: wiedzy, recytacji oraz plastyki. Jego organizacji przyświeca idea integracji uczniów i nauczycieli wokół przesłania nauki Papieża Jana Pawła II, rozbudzanie postawy poszukującej prawdziwych wartości, a także rozwijanie zainteresowań inspirowanych życiem i działalnością naszego Patrona.
Część oficjalną obchodów Dnia Patrona zakończył uroczysty koncert w wykonaniu zaproszonych gości.


Oprac. Beata Kołodziej
 

 

Strona główna:.

..........................

Historia szkoły :.

..........................

Patron szkoły :.

..........................

Symbole szkoły :.

.........................

Wydarzenia :.

..........................

Dyrekcja :.

..........................

Nauczyciele :.

..........................

Uczniowie :.

..........................

Administracja :.

..........................

Rada Rodziców :.

..........................

Samorząd :.

..........................

Gazetka :.

..........................

Osiągnięcia :.

..........................

Sport :.

..........................

Kontakt :.

..........................

Webmaster:.

..........................

Nasze miasto:.

..........................

Księga gości:.

..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona zoptymalizowana dla przeglądarek IE 5.5 i nowszych oraz rozdzielczości 800x600, 1024x768.