:::::: osiągnięcia...:::::::

Dziękujemy

za odwiedziny


 

::Osiągnięcia::

 

Osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w latach 1993 – 2004

 

 „Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty.
Wiedza bowiem otwiera horyzonty
i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka.”

 

          Podsumowując 11 lat pracy szkoły stwierdzić należy, iż wielu wychowanków osiągnęło bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zajęcia pozalekcyjne, podczas których mogli wszechstronnie realizować i rozwijać swoje zainteresowania. Na terenie szkoły organizowane były liczne zajęcia w ramach kół przedmiotowych: koło polonistyczne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne, komputerowe, teatralne, fotograficzne.

        Uczniowie reprezentowali szkołę w licznych konkursach, turniejach i zawodach. Były to olimpiady przedmiotowe, konkursy recytatorskie, plastyczne, fotograficzne.

    Ponadto uczniowie naszej szkoły często korzystali z propozycji współpracy z placówkami kulturalnymi w Łęcznej i Lublinie. Były to następujące instytucje: Centrum Kultury, Muzeum Regionalne, Wojewódzki Dom Kultury. Co roku uczniowie wyjeżdżali na spektakle teatralne i filmowe do Lublina i Warszawy. Przemierzali również odległe zakątki naszego kraju w ramach wycieczek klasowych. Wszystko to służyło uczeniu się i sprzyjało wszechstronnemu rozwojowi uczniów

     Ze względu na ogólny charakter niniejszej pracy, przedstawione zostały tylko największe osiągnięcia i sukcesy uczniów w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Rok szkolny

Nazwa konkursu

Osiągnięcia

Imię i nazwisko ucznia

1993/1994

 

Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Recytatorskich i Artystycznych

Udział w etapie wojewódzkim

Grupa uczniów

1995/1996

Konkurs historyczny

udział w etapie wojewódzkim

Katarzyna Ciepielewska

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

laureatka

Monika Jaśkiewicz

Sejm Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca w Warszawie

Udział w posiedzeniu. Podczas obrad Sejmu została wybrana i odczytana praca uczennicy „Jaka powinna być moja szkoła”

Iza Gackowska

1996/1997

Konkurs historyczny

udział w etapie wojewódzkim

Daniel Zaleszczyk

Konkurs matematyczny

udział w etapie wojewódzkim

Dariusz Smoliński

1997/1998

Konkurs polonistyczny

finalista

Jakub Pytka

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

czołowe miejsca

Marcin Mirosław, Beata Jaworska, Marta Sadowska, Adrian Siedliski

Konkurs „Lektury naszych rodziców”

Zajęcie drugiego miejsca w etapie okręgowym

Justyna Romańczuk, Kamil Cieśluk, Katarzyna Adamska

1998/1999

Konkurs na logo szkoły

I miejsce

Katarzyna Wątroba

Konkurs fizyczny

udział w etapie wojewódzkim

Jarosław Karpiński

Jesienny Konkurs Recytatorski „Sonety”

wyróżnienia

Karolina Gomółka, Joanna Krocz, Kamila Krocz

1999/2000

Konkurs „Europa w Szkole”

wyróżnienie MEN, laureat etapu wojewódzkiego

Paweł Mazurkiewicz

2000/2001

Konkurs ekologiczny

nagroda edukacyjna

Dominika Radko

Konkurs „Europa w Szkole”

wyróżnienie MEN, laureat etapu wojewódzkiego

Jakub Barcikowski

wyróżnienie etapu wojewódzkiego

Jacek Kowalczyk

2001/2002

Konkurs „Matematyka dla wszystkich” II edycja

laureaci, nagroda edukacyjna

Sebastian Klajda, Krzysztof Podgórniak, Karol Jabłoniec

Ogólnopolski Konkurs „Muzealne spotkania z fotografią”

wyróżnienie

Anna Walicka

Konkurs matematyczny

laureat etapu okręgowego

Krzysztof Podgórniak

2002/2003

Konkurs „Europa w Szkole”

udział w etapie wojewódzkim

Grupa uczniów

Konkurs „Żal odjeżdżać”

wyróżnienia

Olimpia Pamuła, Justyna Grabowska, Katarzyna Wrocławska, Małgorzata Wypych, Magda Biernacka, Agnieszka Guz, Agata Jabłoniec, Natalia Kowalska, Katarzyna Dudek, Adrian Barszcz

Konkurs „Bóg bogaty w miłosierdzie”

I miejsce

Dominika Koper

IV Międzyszkolny Turniej Rowerowy o Puchar Burmistrza

I miejsce indywidualnie   

Piotr Pluta

 I miejsce drużynowo i puchar Burmistrza Kamil Świątkowski, Piotr Pluta, Marek Błaszczak, Anna Juszczyk, Karolina Michalak
2003/2004 Konkurs "Matematyka dla wszystkich" laureat wojewódzki Tomek Podgórniak
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Tęcza” nagroda Katarzyny Dudek
Mały Konkurs Recytatorski. wyróżnienie Maciej Pytka
Wojewódzki Konkurs Szkolny pt. "Bądź bezpieczny na drodze" laureaci

prace komputerowe: Kamil Woźniak, prace fotograf.: Paweł Muszyński, Jakub Kuzioła, prace techniczne: Magdalena Biernacka, Dawid Figura

 

 

Strona główna:.

..........................

Historia szkoły :.

..........................

Patron szkoły :.

..........................

Symbole szkoły :.

.........................

Wydarzenia :.

..........................

Dyrekcja :.

..........................

Nauczyciele :.

..........................

Uczniowie :.

..........................

Administracja :.

..........................

Rada Rodziców :.

..........................

Samorząd :.

..........................

Gazetka :.

..........................

Osiągnięcia :.

..........................

Sport :.

..........................

Kontakt :.

..........................

Webmaster:.

..........................

Nasze miasto:.


Księga gości:.

Dopisywanie:.

 Przeglądanie:.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona zoptymalizowana dla przeglądarek IE 5.5 i nowszych oraz rozdzielczości 800x600, 1024x768.