:::::: aktualności...:::::::

Dziękujemy

za odwiedziny


 

 

Udział w konkursie to doskonała okazja

 zaprezentowania ciekawych form edukacji dzieci

  w zakresie wychowania komunikacyjnego

 realizowanych w Waszej placówce.

 

 

III WOJEWÓDZKI KONKURS SZKOLNY

 pt. „Bądź bezpieczny na drodze”

pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie

 REGULAMIN

I.  Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci młodzieży na drodze oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

II.  Organizatorzy:

.        Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łęcznej;

.        Centrum Kultury w Łęcznej.

III.  Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego.

IV.  Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej, komputerowej lub technicznej uwzględniającej tematykę konkursu.

Hasło III edycji konkursu:
„Bezpiecznie poruszam się w ruchu drogowym,
bo znam prawa i obowiązki pieszych oraz rowerzystów”

1)      Prace plastyczne

Prace z hasłem promującym prawidłowe zachowanie pieszych lub rowerzystów na drodze mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej na kartonie o wymiarach: 30 x 40cm lub większych.

2)      Prace komputerowe

Prace komputerowe zawierać mogą prezentacje multimedialne wykonane w programie PowerPoint lub strony www poświęcone edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży.

Prace muszą spełnić dodatkowo następujące warunki:

Ž Pierwszy slajd winien zawierać pełną nazwę konkursu, drugi zaś następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora i nazwę szkoły – podobne wymagania dotyczą stron WWW.

Ž  Praca powinna być zapisana na płycie CD-R.

3)      Zadania wytwórcze z techniki

Prace mogą być wykonane z drewna, tworzyw sztucznych, metalu, wyrobów włókienniczych
i innych.

V.  Zasady uczestnictwa

1.      Konkurs jest przeprowadzony w 2 –etapach: szkolnym i wojewódzkim.

2.   Etap szkolny Konkursu w swojej placówce organizuje i przeprowadza Szkolny Koordynator Konkursu powołany przez dyrektora szkoły.

3. W terminie do 28 lutego 2006 r. należy zakończyć etap szkolny, w miarę możliwości ufundować nagrody i dyplomy dla autorów najlepszych prac.

4.   Prace laureatów ze szkolnego etapu (do 5 prac z jednej kategorii) są kwalifikowane na etap wojewódzki.

5.  Każda praca musi być podpisana i dołączona do niej karta informacyjna powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres szkoły,
nr telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana
-
załącznik nr 1.

6.    Każdy opiekun pracy powinien wyrazić zgodę na publikację prac konkursowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2.

7.  Dodatkowo z pracami uczniów każda placówka powinna przesłać do organizatorów informacje o sposobie organizacji i przebiegu Konkursu (ew. zdjęcia) - załącznik nr 3.

8.   Prace na etap wojewódzki należy przesyłać do 10 marca 2006 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II, ul. Jaśminowa 6, 21-010 ŁĘCZNA

VI.  Nagrody

1.      Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone.

2.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2006 r. na stronie szkoły pod adresem: http://republika.pl/leczna_sp4

3.      Rozdanie nagród, dyplomów odbędzie się 7 kwietnia 2006 r. o godz. 1000 w hali widowiskowo-sportowej SP nr 4 w Łęcznej podczas VII Międzyszkolnego Turnieju Rowerowego Puchar Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

VII.  Postanowienia końcowe

1.      Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.

2.      Pozostałe prace konkursowe można odebrać osobiście w SP nr 4 w maju 2006 r.

3.      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.

4.      Przewidziana jest pokonkursowa wystawa najlepszych prac w Szkole Podstawowej nr 4
w Łęcznej oraz wydanie płytki kompaktowej
zawierającą prezentację dorobku konkursu.

5.     Wszystkim uczestnikom etapu wojewódzkiego Konkursu zostaną przesłane pocztą na adres placówki dyplomy i płyty kompaktowe, zaś ich opiekunom podziękowania.

6.     Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora Konkursu Pana Witolda Muszyńskiego pod adresem: mwito@wp.pl lub telefonicznie pod nr xxx xxx xxx.

 

 Łęczna, dnia 31 sierpnia 2005 roku


Regulamin i załączniki do pobrania w postaci pliku Worda

Regulamin Załącznik nr 1-2 / Załącznik nr 3

 

 

Strona główna:.

..........................

Historia szkoły :.

..........................

Patron szkoły :.

..........................

Symbole szkoły :.

.........................

Wydarzenia :.

..........................

Dyrekcja :.

..........................

Nauczyciele :.

..........................

Uczniowie :.

..........................

Administracja :.

..........................

Rada Rodziców :.

..........................

Samorząd :.

..........................

Gazetka :.

..........................

Osiągnięcia :.

..........................

Sport :.

..........................

Kontakt :.

..........................

Webmaster:.

..........................

Nasze miasto:.


Księga gości:.

Dopisywanie:.

 Przeglądanie:.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona zoptymalizowana dla przeglądarek IE 5.5 i nowszych oraz rozdzielczości 800x600, 1024x768.