Dlaczego Papież został patronem szkoły?

    Od początku istnienia naszej szkoły trwały dyskusje dotyczące wyboru patrona. Szukaliśmy wśród wybitnych Polaków osoby, która odzwierciedlałaby szczytne idee i stanowiła wzór dla wszystkich uczniów. Młodzież, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w wielu debatach. Po głębokim namyśle wybraliśmy na patrona Papieża Jana Pawła II. Fakt ten napawa nas dumą, choć jest jednocześnie dużym wyzwaniem... Dlaczego On? Oto krótkie uzasadnienia uczniów naszej szkoły:

 ,, Jest największym autorytetem moralnym we współczesnym świecie. Wzywa do pokoju, pomaga ludziom biednym” - Wioletta Jaszczuk

„ Papież tak jak Jezus kocha dzieci. Zawsze interesują go ich sprawy. Jest człowiekiem bardzo wykształconym i mądrym, a jednocześnie wesołym. Lubi się śmiać”Paulina Ciężkowska.

„To człowiek pełen wrażliwości, ciepła i miłości, którą okazuje przez słowa i czyny”Ola Żero.

„Chcę, aby Jan Paweł II był patronem naszej szkoły, ponieważ przez całe życie jest wzorem dla innych” Piotr Kubik.

„ Jan Paweł II nawołuje do przestrzegania praw człowieka. Chciałabym, aby nasza szkoła była przykładem dla innych, a uczniowie godnie ją reprezentowali”- Patrycja Kowalczuk

„ To taki Bóg, który mieszka na ziemi” - Kasia Michalak


    Jan Paweł II jest człowiekiem wielkiej wiary i zaufania Bogu. Jego służba bliźnim ma swe źródło w miłości do Stwórcy, Kościoła Chrystusowego a także do ludzi różnych kultur, wyznań i religii. Nasz patron obdarzony jest wieloma talentami oraz uzdolnieniami. Cechuje go wielka pokora. Jako pierwszy w dziejach Papież  odbył ok. 90 pielgrzymek niosąc światu przesłanie miłości i pokoju). Odbył ok. 90 pielgrzymek niosąc światu przesłanie miłości i pokoju. Dokonał licznych kanonizacji i beatyfikacji (wiele osób ogłosił świętymi i błogosławionymi). . Podczas jego pontyfikatu zreformowano prawo kanoniczne i opublikowano nowy Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczą tysiące młodych ludzi z całego świata. Mimo podeszłego wieku świetnie rozumie problemy młodego pokolenia i umie wskazać mu te wartości, dla których warto poświęcić życie. Nazywa młodzież nadzieją Kościoła. To wielki orędownik ekumenizmu, czyli pojednania i zjednoczenia wszystkich chrześcijan.

   Wszystkie te inicjatywy i działalność Ojca Świętego mają swe wyjaśnienie  w głębokiej wierze Jana Pawła II, który swoim życiem przyjmuje wolę Boga Ojca. Jest dla świata Świadkiem Wiary.

Opr. A. Kukawka, B. Kołodziej