Historia naszej szkoły

    Rada Miasta Łęczna podjęła we wrześniu 1992 roku uchwałę dotyczącą budowy Szkoły Podstawowej nr 4. W marcu 1993 r. rozpoczęły się pracę budowlane, a oddanie do użytku pierwszego segmentu nastąpiło 31 sierpnia 1993 r. Drugiego września tego roku odbyły się pierwsze zajęcia lekcyjne. Oficjalne przekazanie budynku miało miejsce 9 października 1993 r. Dzień ten ogłoszony został  Świętem Szkoły. Rok później 25 listopada 1994 r. nastąpiło przekazanie kolejnego segmentu. W czwartą rocznicę istnienia szkoły w 1996 roku przekazano nowo wybudowany segment D. Wielką inwestycją na skalę regionu było oddanie 13 października 1999 roku nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Jesteśmy jedyną szkołą w Łęcznej, która rozwiązała problemy rodziców dzieci niepełnosprawne, tworząc klasy integracyjne. Od 1997 roku podejmowane były liczne inicjatywy zmierzające do nadania jej imienia Jana Pawła II. W 2000 roku został jej patronem. Dzień 18 maja 2001 r. stał się szczególnie ważną datą w historii naszej szkoły  ze względu na otrzymanie sztandaru.