Nawigacja
* Strona Główna
* Galeria zdjęć
* Download
* Kontakt do nas
* Kontakt
Patronat UMCS
Umowa patronacka z UMCS
Współpraca z UMCS
Społeczność szkolna
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog i psycholog
Klasy i wychowawcy
Rodzice
Nasza szkoła
Dokumenty szkolne
Baza lokalowa
Historia
Patron
Osiągnięcia uczniów
Nasi najlepsi
Biblioteka
Wydarzenia biblioteczne >
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
PaT
SK PCK
Wolontariat
Klasy integracyjne
Klasy integracyjne >
Nasza codzienność >
Historia klas integracyjnych
Świetlica terapeutyczna
Klasy sportowe
Klasy sportowe
Aktualnosci sportowe >
Błękitna Szkoła
Biała Szkoła
Organizacja roku szkol.
Kalendarz roku szkolnego
Wykaz podręczników
Samorząd Uczniowski
Skład SU
Działalność SU >
Archiwum SU
Klub "YOLO"
Regulamin klubu
Działalność klubu

Młode talenty
Polecane strony
Użytkownik strony
BIP szkoły
Rodzice
MATERIAŁY I INFORMACJE DLA RODZICÓW
na rok szk. 2016/2017

-----

Konsultacje z doradcą zawodowym dla uczniów klas III
W czwartek 27 kwietnia 2017 w pokoju psychologa szkolnego (sala 34) w godz. 9.30-13.30 odbędą się konsultacje z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej p. Grażyną Paterek. Spotkanie z doradcą będzie okazją do umówienia wizyty w poradni, której celem jest określenie indywidualnych zdolności  i predyspozycji zawodowych oraz pomoc w podjęciu decyzji o wyborze szkoły.

----
TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
w r. szk. 2016/2017:

 • 22 września 2016r. – zebrania z rodzicami: organizacja roku szkolnego, przedstawienie wymagań edukacyjnych, zadań statutowych, wybory do Rady Rodziców.
 • 26 października 2016r. – zebrania i konsultacje: sytuacja dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).
 • 8 grudnia 2016r. - zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).
 • 5 stycznia 2017r. - zebrania z rodzicami: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za I półrocze.
 • 14 marca 2017r. - zebrania i konsultacje: sytuacja dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).
 • 10 kwietnia 2017r. – spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas III dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów gimnazjalnych. Spotkanie z pedagogiem szkolnym i specjalistą z PPP w sprawie wyboru kierunku dalszego kształcenia uczniów.
 • 11 maja 2017r. -  zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).
 • 7 czerwca 2017r. - zebrania z rodzicami: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za II półrocze i końcowych.
-----

Warsztaty dla uczniów klas I-III gimnazjum

W trosce o kształtowanie właściwych postaw uwzględnionych w szkolnych programach: wychowawczym i profilaktyki w listopadzie 2016r. klasy gimnazjalne uczestniczyły w warsztatach w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej dotyczącej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zajęcia realizowane były przez  Pana Jacka Bucińskiego w ramach działającego przy PCPR w Łęcznej Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych. Celem spotkań z młodzieżą było podniesienie świadomości na temat niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu czy sięganie po narkotyki. Uczestnicy zostali poinformowani o negatywnych skutkach ich zażywania, z uwzględnieniem substancji psychotropowych. Ważnym celem zajęć było kształtowanie umiejętności odmawiania, rozpoznawania oznak kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, szukania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Prowadzący skłaniał do refleksji nad celem i sensem życia, szczęściem, dokonywaniem dobrych wyborów. 

Podsumowaniem warsztatów było popołudniowe spotkanie z rodzicami uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, mieli również możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącym spotkanie.MATERIAŁY I INFORMACJE DLA RODZICÓW
na rok szk. 2015/2016

„Jak motywować uczniów do nauki?” – warsztaty dla uczniów klas I i II.

Po raz kolejny gościliśmy w gimnazjum Pana Tomasza Kołodziejczyka - socjologa, trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautora programu „Spójrz Inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”. W tym roku tematem spotkań była motywacja do nauki - problem, z którym zmaga się niejeden uczeń, rodzic i nauczyciel.

W dniach 4-5 kwietnia 2016r. młodzież z klas I i II uczestniczyła w dwugodzinnych warsztatach, miała też możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. W godzinach popołudniowych zorganizowano spotkanie dla rodziców, którzy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji prowadzącego, mieli też możliwość porozmawiania z Panem Kołodziejczykiem na forum i indywidualnie.

-----
Pozytywna strona Internetu - warsztaty dla uczniów klas I

10 lutego w szkolnej bibliotece odbyły się zajęcia związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dwugodzinne warsztaty, kolejno dla wszystkich klas pierwszych, prowadził pan Robert Turski, znany już naszym uczniom jako animator ciekawych zajęć i gier dydaktycznych.

Tym razem uczniowie także się nie zawiedli. Warsztaty prowadzone w formie gry miały zaznajomić uczniów z darmowymi i legalnymi źródłami zasobów internetowych, które pozwolą im rozwinąć ich kompetencje w zakresie tworzenia prezentacji, stron internetowych i gier edukacyjnych. Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem elementów metody WebQuest oprócz niewątpliwych korzyści edukacyjnych miały także wiele walorów wychowawczych - uczyły uczniów współpracy i odpowiedzialności za końcowy efekt pracy grupowej, sprzyjały integracji zespołu oraz uczulały młodych ludzi na poszanowanie praw autorskich w zasobach internetowych.

Dzięki Dyrekcji Zespołu uczniowie mieli na zajęciach do dyspozycji 8 stanowisk wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i szybki Internet, który umożliwił im sprawne wykonywanie zadań i osiągnięcie wysokich wyników w grze.

-----
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 w r. szk. 2015/2016:
 • 14 października 2015r.
 • 11 listopada 2015r.
 • 23 grudnia 2015r. – 3 stycznia 2016r.
 • 6 stycznia 2016r.
 • 15 – 28 lutego 2016r.
 • 24 marca - 29 marca 2016r.
 • 18 – 20 kwietnia 2016r. (egzamin gimnazjalny klas III)
 • 2 maja 2016r.
 • 3 maja 2016r.
 • 26 maja 2016r.
 • 27 maja 2016r.
 • 24 czerwca 2016r. - zakończenie roku szkolnego

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI W GIMNAZJUM NR 2 w r. szk. 2015/2016:


 • 17 września 2015r. – zebrania z rodzicami: organizacja roku szkolnego, przedstawienie wymagań edukacyjnych, zadań statutowych z WSO, wybory do Rady Rodziców.

 • 29 października 2015r. – zebrania i konsultacje: sytuacja dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).

 • 17 grudnia 2015r. - zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).

 • 21 stycznia 2016r. - zebrania z rodzicami: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za I półrocze.

 • kwiecień 2016r. – spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas III dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów gimnazjalnych. Spotkanie z pedagogiem szkolnym i specjalistą z PPP w sprawie wyboru kierunku dalszego kształcenia uczniów.

 • 11 maja 2016r. -  zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).

 • 08 czerwca 2016r. - zebrania z rodzicami: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za II półrocze i końcowych.
MATERIAŁY I INFORMACJE DLA RODZICÓW
na rok szk. 2014/2015W dniach 8 – 9 czerwca nasze gimnazjum gościło Pana Tomasza Kołodziejczyka - socjologa, trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautora programu „Spójrz Inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”, długoletniego członka zespołu Ośrodka Resocjalizacji Dzieci i Młodzieży „Monar” w Łodzi.
To już drugie spotkanie z terapeutą poświęcone uzależnieniom. W ramach lekcji gość poprowadził  zajęcia z uczniami klas I i II (po dwie godziny w każdej klasie), aby następnie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi z nauczycielami i rodzicami. Młodzież na forum klasy miała możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania i obawy, wiele osób skorzystało też z indywidualnych konsultacji.


ZAPROSZENIE

Zapraszamy Rodziców uczniów klas III gimnazjum na spotkanie w sprawie organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz wyboru dalszego kierunku kształcenia, które odbędzie się dnia 14. kwietnia 2015r. (wtorek) o godz. 17:30 na korytarzu przy gabinecie pielęgniarki.


ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI W GIMNAZJUM NR 2:


 • 10 września 2014r. – zebrania z rodzicami: organizacja roku szkolnego, przedstawienie wymagań edukacyjnych, zadań statutowych z WSO, wybory do Rady Rodziców.

 • 28 października 2014r. – zebrania i konsultacje: sytuacja dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).

 • 17 grudnia 2014r. - zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).

 • 15 stycznia 2015r. - zebrania z rodzicami: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za I półrocze.
 • 31 marca 2015r. - zebrania i konsultacje: sytuacja dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).

 • 16 kwietnia 2015r. – spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas III dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów gimnazjalnych. Spotkanie z pedagogiem szkolnym w sprawie wyboru kierunku kształcenia.

 • 18 maja 2015r. -  zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami).

 • 11 czerwca 2015r. - zebrania z rodzicami: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za II półrocze i końcowych.

 


MATERIAŁY I INFORMACJE DLA RODZICÓW
na rok szk. 2013/2014


-----
Uzależnienia młodzieży: od komputera, telefonu komórkowego, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, tytoniu itp. spędzają sen z powiek niejednemu rodzicowi. Jak im przeciwdziałać? Kiedy możemy mówić, że to już uzależnienie? W jaki sposób pomóc? Uzależnienia to poważny problem. Niszczą wszystko na swojej drodze, również dobre relacje między rodzicami a dziećmi.


We wtorkowy wieczór 11 lutego gimnazjum gościło Pana Tomasza Kołodziejczyka - socjologa, trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautora programu „Spójrz Inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”, długoletniego członka zespołu Ośrodka Resocjalizacji Dzieci i Młodzieży „Monar” w Łodzi. W godzinach przedpołudniowych terapeuta przeprowadził zajęcia z uczniami klas I (po dwie godziny w każdej klasie), aby następnie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi z nauczycielami i rodzicami. Zarówno młodzież, jak i dorośli mieli możliwość zadawania pytań o to, co ich najbardziej nurtuje, wiele osób skorzystało też z indywidualnych konsultacji.

-----

Bliżej siebie – dalej od narkotyków. Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem” - to hasła, które przyświecały spotkaniu rodziców uczniów klas I gimnazjum  z Panem Leszkiem Iwaniakiem, specjalistą terapii uzależnień, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2013r.

Największe zainteresowanie budziły kwestie: Jak budować więź z nastolatkiem? W jaki sposób pokonywać bariery porozumienia?  Co nas powinno zaniepokoić w zachowaniu dziecka? Jak się zorientować, czy ktoś sięga po narkotyki?

-----

Szanowni Rodzice uczniów klas III gimnazjum!

Z uwagi na fakt, iż w tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna nie będzie przygotowywać testów do próbnych egzaminów gimnazjalnych, nasza szkoła weźmie udział w próbnym egzaminie gimnazjalnym z OPERONEM.

Termin egzaminu próbnego: 10 - 12 grudnia 2013r.
-----

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI W GIMNAZJUM NR 2:


 • 10 września 2013r. – zebrania z rodzicami: organizacja roku szkolnego, przedstawienie wymagań edukacyjnych, zadań statutowych z WSO, wybory do Rady Rodziców.

 • 23 października 2013r. – zebrania i konsultacje: sytuacja dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach  (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

 • 17 grudnia 2013r. - zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

 • 09 stycznia 2014r. - zebrania z rodzicami: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za I półrocze

 • 26 marca 2014r. - zebrania i konsultacje: sytuacja dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach  (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

 • 14 kwietnia 2014r. – spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas III dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów gimnazjalnych. Spotkanie z pedagogiem szkolnym w sprawie wyboru kierunku kształcenia.

 • 15 maja 2014r. -  zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

 • 11 czerwca 2014r. - zebrania i konsultacje: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za II półrocze i końcowych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

-----
Dnia 23 października 2013r. w Gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie Dyrekcji  z Rodzicami uczniów klas III.

Pani Wicedyrektor Anna Górecka przypomniała procedury związane z organizacją egzaminów gimnazjalnych oraz omówiła kwestie związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.

Pan Dyrektor Sławomir Winiarski zaapelował do rodziców o wsparcie swoich dzieci w wyborach, jakich im przyjdzie dokonać w tym roku oraz motywowanie młodzieży do efektywnej pracy. 

Poinformował też, że wzorem lat ubiegłych, w gimnazjum zostaną zorganizowane egzaminy próbne, które pozwolą uczniom oswoić stres przedegzaminacyjny i dadzą odpowiedź, w jakim stopniu są przygotowani do zmagań egzaminacyjnych w kwietniu. W tym roku szkolnym egzaminy klas III przypadają tuż po Świętach Wielkanocnych, tj. 23, 24 i 25 kwietnia 2014r. Materiały i informacje dla rodziców rok szk. 2012/2013


ZEBRANIA   I KONSULTACJE Z RODZICAMI W GIMNAZJUM NR 2:
 • 11 września 2012r. – zebrania z rodzicami: organizacja roku szkolnego, przedstawienie wymagań edukacyjnych, zadań statutowych z WSO, wybory do rady Rodziców.

 • 23 – 24 października 2012r. – zebrania i konsultacje: sytuacja dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach  (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

 • 18 – 19 grudnia 2012r. - zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

 • 15 – 16 stycznia 2013r. - zebrania z rodzicami: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za I półrocze

 • Kwiecień 2013r. - zebrania i konsultacje: sytuacja dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach  (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

 • Kwiecień 2013r. – spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas III dotyczące przebiegu egzaminów gimnazjalnych. Spotkanie z pedagogiem szkolnym w sprawie wyboru kierunku kształcenia.

 • 15 – 16 maja 2013r. -  zebrania i konsultacje: informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

 • 13 czerwca 2013r. - zebrania i konsultacje: powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za II półrocze i końcowych (możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami)

- Zajęcia pozalekcyjne - - pobierz


Materiały i informacje dla rodziców

dotyczące roku szk. 2011/2012


ZEBRANIA Z RODZICAMI I KONSULTACJE W GIMNAZJUM NR 2:♥ 13 września 2011r. – ZEBRANIA

 

♥ 17 – 18 października 2011r. – KONSULTACJE

 

 • 17 października - Zespoły: humanistyczno – artystyczny, języków obcych, katechetyczny
 • 18 października - Zespoły: matematyczno – informatyczny, nauk przyrodniczych i o Ziemi, wychowania fizycznego

 

Godz. 1700 – 1800

Sale: nr 27, 41


♥ 19 – 20 grudnia 2011r. – ZEBRANIA

 • informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych

 

♥ 17 – 18 stycznia 2012r. – ZEBRANIA

 • powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za I półrocze


♥ 27 – 28 marca 2012r. – KONSULTACJE

 

 • 27 marca - Zespoły: humanistyczno – artystyczny, języków obcych, katechetyczny
 • 28 marca - Zespoły: matematyczno – informatyczny, nauk przyrodniczych i o Ziemi, wychowania fizycznego

 

Godz. 1700 – 1800

Sale: nr 27, 41

 

♥ 15 – 16 maja 2012r. – ZEBRANIA

 • informacje o ocenach niedostatecznych i nagannych


♥ 13 czerwca 2012r. – ZEBRANIA

 • powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów za II półrocze i końcowych
Materiały i informacje dla rodziców

dotyczące roku szk. 2010/2011


ZEBRANIA Z RODZICAMI W GIMNAZJUM NR 2:

♥ 13 września 2010r.

♥ 07 – 08 grudnia 2010r.

♥ 15 – 16 marca 2011r.

♥ 06 czerwca 2011r.

- Konsultacje z rodzicami - czytaj lub pobierz  - pobierz

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - - pobierz


- Koła przedmiotowe - - pobierz


- Zajęcia pozalekcyjne - pobierzMateriały i informacje dla rodziców


dotyczące roku szk. 2009/2010


- Konsultacje z rodzicami -    - pobierz


- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -   - pobierz


- Koła przedmiotowe -    - pobierz


- Zajęcia dodatkowe -    - pobierz

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Rok szkolny 2016/2017

Wirtualny spacer
po szkole

Patronat UMCS

Certyfikat Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej

>>Informacje

DYPLOM
''Złotej Szkoły''

Młode talenty
Film z VI Koncertu Młodych Talentów